JAVA developer

Všechny inzeráty

Role:

 • Analyze user requirements and translate them into software design
 • Design, build, unit test and maintain efficient, reusable and reliable Java code
 • Debug and resolve technical issues
 • Ensure the best possible performance, quality and responsiveness of the applications
 • Identify bottlenecks, bugs and propose solutions to these problems
 • Maintain code quality, organization and automatization
 • Develop documentation to trace

Requirements:

 • 5y+ experience of developing apps in Java, 2y+ in Java8
 • Experience in DB management mainly in Oracle, PostgreSQL, NoSQL, Casandra
 • Solid experience with Swing and similar concepts
 • Experience in development of web(apps) in Javascript, HTML5, CSS, XML, XSD, servlet, JSP or MVC frameworks
 • Must have skills in Spring (Core, MCV, data, remoting, messaging, etc.), spring-boot, Hibernate, iBatis
 • Should have experience in software integration, messaging (e.g. RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Camel)
 • Experience with Scrum and Agile processes, Eclipse/IntelliJ, Git, CI/CD, Jira, Confluence
 • Good understanding of application security and understand to implement OWASP principles
 • Knowledge of Azure, Docker, Kubernetes is a plus
 • Should understand design principles: SOLID, The 12 Factors, design patterns: Gang of four, JEE patterns, integration patterns
 • Ability to communicate effectively within software development team
 • Ability to quickly understand requirements and business needs
 • Experience with energy market projects is a plus
 • Fluent English

Základní info:

Praha - Karlin once a week
dohodou
long term

Technologie:

 • Java
 • Oracle
 • Swing
 • Javascript
 • Sping
 • Scrum
 • Agile processes

Další info:

 • Způsob spolupráce: IČO
 • Nástup: ASAP
Monika Vasilová

Monika Vasilová

Monika jako naše Branch Managerka je zodpovědná za celkové směrování a řízení Gentlecodes. Ve spolupráci s našimi zakladateli vytváří celkovou strategii k naplňování stanovených cílů. Její focus je také směřován k vyhodnocování finanční analýzy společnosti.